Handelsbetingelser og Persondata | Terms

VILKÅR og Persondata


1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”kunden”) foretager på ToftJessens hjemmeside www.toftjessen.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk. Disse betingelser accepteres af kunden i forbindelse med afgivelse af ordre, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på vores hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til os pr. e-mail eller almindelige post.


2 Ordremodtagelse og aftaleindgåelse
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl. Efter bekræftelse af bestillingen vil kunden via den oplyste e-mail-adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om kundens ordre-nummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele ToftJessen, såfremt ordrebekræftelsen efter kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen. Ordren vil blive opbevaret af ToftJessen, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for kunden, efter ordren er afgivet. Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger er korrekte, idet ToftJessen ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Ved køb af varer på www.toftjessen.dk er der indgået en bindende aftale mellem kunden og ToftJessen med forbehold for fejl på priser på www.toftjessen.dk og www.toftjessen.com. ToftJessen forbeholder sig således ret til at annullere et køb og dermed tage forbehold for fejl på priser på shoppen, trykfejl og lagerstyringsfejl. Ved særlige udsalg forbeholder ToftJessen sig retten til at annullere et køb eller forlænge leveringstiden, hvis produktet ikke er prisfast korrekt, ved fejl og mangler eller ikke er på lager.  


3. Levering og betaling

3.1 Leveringsomkostninger 
Til enhver bestilling af produkter afgivet på hjemmesiden skal der ikke tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Vi tilbyder fragtfri levering i Danmark.

Fragt tillægges dog ydelser - såsom guldsmedearbejde. Det vil altid være noteret i beskrivelsen af produktet, såfremt der tillægges fragt. 

3.2 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af kundens betaling. Beløbet trækkes først på kundens konto, når varen afsendes. Det debiterede beløb vil fremgå af kundens kontooversigt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

Der kan være forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret, for at benytte de respektive betalingskort og -måder, er oplyst nedenfor.
På www.toftjessen.dk kan der betales med:

Danmark: VISA/Dankort 
Betaling med Dankort og VISA (0,00 DKK + 0,0 %)

  Øvrige Kreditkort: Fx Mastercard
  Betaling med internationale kreditkort indenfor EU (0,00 DKK + 0,0 %)
  Betaling med firmakort og kreditkort udenfor EU (0,00 DKK + 2,25%)
   Øvrige betalingsmetoder
   Betaling med mobilepay (0,00 DKK + 0,0 %)
   Med Anyday kan du dele din betaling op. Du betaler første afdrag når varen leveres, og det resterende beløb betales af over de følgende 3 måneder. Anyday er gratis for dig, så længe du betaler til tiden. Med Anyday får du en konto, som du kan anvende ved alle webshops, der tilbyder betaling gennem Anyday. Læs vilkår for Anyday her:  www.anyday.io/da/terms-conditions/shopper
   '

   3.3 Forsinket betaling
   Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på kundens betalingskort. Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes fra kundens konto, eller kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. ToftJessen udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso. Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

   3.4 Priser og valuta
   Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen. Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.


   4 Levering

   4.1 Leveringssted og måde

   Levering sker på den af kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma (Post Nord) på den måde, der fremgår af kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen. Vi leverer til:

   Danmark
   Sverige
   Norge
   Tyskland
   Holland
   Spanien
   Storbritanien
   Skotland

   Samt øvrige EU lande.

   4.2 Leveringstid
   Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 2-14 hverdage afhængig af det købte produkt. Da ToftJessen ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan ToftJessen ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på kundens adresse. Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter vi snarest muligt kunden herom på den af kunden oplyste e-mail-adresse.   5 Fortrydelsesret

   5.1 21 dages fortrydelsesret

   Kunden har 21 dages fortrydelsesret, når der handles på www.toftjessen.dk.
   Fortrydelsesfristen udløber 21 dage efter den dag, kunden har modtaget sin vare eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
   Kunden skal inden 21 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en e-mail til info@toftjessen.com med kundens ordrenummer. I mailen skal kunden gøre os tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Kunden kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Formularen kan findes her.

   Kunden kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

   5.1.1 Fortrydelsesret ved køb af unikasmykker

   Ved køb af speciallavede varer hos ToftJessen fraskriver kunden sig de 21 dages fortrydelsesret, medmindre andet er skriftligt aftalt, idet der er tale om et speciallavet smykke. Fortrydelsesretten bortfalder på det tidspunkt, ToftJessen påbegynder udførelse og tilpasning af varen. Vil kunden udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden underrette ToftJessen, og underretningen skal være kommet frem til ToftJessen inden det tidspunkt, hvor ToftJessen er gået i gang med udførelsen/tilpasningen. Kunden bærer således risikoen for rettidig underretning.

   5.2 Returnering
   Kunden skal sende ordren retur til ToftJessen uden unødig forsinkelse og senest 21 dage efter, at kunden har modtaget sin vare. ToftJessen afholder omkostningerne i forbindelse med returnering af varen. Ved returnering er kunden ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

   Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en fysisk butik.

   Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter ToftJessen den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

   For at modtage hele købsbeløbet retur må kunden altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen mister værdi, hvis originalemballagen ikke medfølger. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til kunden er sikker på, at denne vil beholde varen. Returseddel og returlabel kan hentes her.

   5.3 Tilbagebetaling af købsbeløbet
   Hvis kunden fortryder sit køb, får kunden naturligvis det beløb, der er indbetalt til ToftJessen tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

   Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer ToftJessen alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som ToftJessen tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 21 dage fra den dato, hvor kunden har modtaget varen. ToftJessen gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

   ToftJessen kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil ToftJessen har modtaget varen retur, med mindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

   5.4 Returadresse 
   Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

   ToftJessen ApS
   Cvr-nr.: 30819268
   Dalgas Avenue 40
   8000 Aarhus C
   Danmark
   ATT: fortrydelsesret/reklamation
   eller
   E-mail: info@toftjessen.com
   Telefon: +4561686141

   NB: ToftJessen er en grossist og netbutik, der ikke omfatter en fysisk butik til vores kunder. Der kan derfor ikke ske personligt fremmøde hos ToftJessen uden forudgående aftale.


   6 Fejl og mangler - reklamation

   6.1 Generelt

   Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb foretaget på www.toftjessen.dk. I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

   Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

   6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer 
   Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

   Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

   Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter kundens modtagelse påføres skader.

   6.3 Reklamation og returnering 
   Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for ToftJessens regning men for kundens risiko, og kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura. Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.4 nævnte adresse. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. ToftJessen er en grossist og netbutik, der ikke omfatter en fysisk butik til vores kunder. Der kan derfor ikke ske personligt fremmøde hos ToftJessen uden forudgående aftale. 

   6.4 Reparation og omlevering
   Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som kunden reklamerer rettidigt over, har kunden som udgangspunkt valget mellem:

   1. afhjælpning af manglen,
   2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
   3. et passende afslag i købesummen eller
   4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

   Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre ToftJessen uforholdsmæssige omkostninger. Tilbyder ToftJessen afhjælpning eller omlevering, kan kunden ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet. ToftJessen skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet eller omlevering. Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer ToftJessen i stedet købesummen inklusiv kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

   6.5 Ansvar
   ToftJessen påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. ToftJessen kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.


   7 Personoplysninger

   7.1 Behandling af personoplysninger

   ToftJessen er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. ToftJessen ApS er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunden og besøgende på hjemmesiden www.toftjessen.dk. Ingen personlige oplysninger, der registreres af ToftJessen, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ToftJessen. På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på kundens PC. Det er desuden også muligt at oprette en kundeprofil på hjemmesiden, som kan gemme kundens oplysninger til næste besøg. På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online annoncekampagner, bannerannoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på ToftJessens hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købsoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.). Ved køb på hjemmesiden udbeder ToftJessen sig kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr., som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres hos ToftJessen og sendes på mail til kunden. Desuden registreres kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

   7.2 Nyhedsbrev
   Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos os, således at kunden løbende modtager nyheder og anden information fra ToftJessen. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af kunden selv på hjemmesiden.

   7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
   Kunden kan kontakte ToftJessen, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købsaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

   7.4 Markedsføring
   Oplysninger om kunden - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af ToftJesen til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

   7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger 
   Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for ToftJessen, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

   De ansvarlige for www.toftjessen.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

   ToftJessen opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
   ToftJessen transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.


   8 Andet

   8.1 Kontakt til ToftJessen

   Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer +4561686141. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse: info@toftjessen.com

   ToftJessen er en grossist og netbutik, der ikke omfatter en fysisk butik til vores kunder. Der kan derfor ikke ske personligt fremmøde hos ToftJessen uden forudgående aftale. 

   8.2 Rabat kan ikke kombineres 
   VIP rabat gælder ikke på tilbudsvarer.

   8.3 Ugyldighed 
   Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.
   '

   9 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
   Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.


   10 Oplysninger om ToftJessen
   ToftJessen ApS
   Cvr-nr.: 30819268
   Dalgas Avenue 40
   8000 Aarhus C
   Danmark
   Tlf. +4561686141
   E-mail: info@toftjessen.com
   Etableret i 2008, Danmark. 

   NB: ToftJessen er en grossist og netbutik, der ikke omfatter en fysisk butik til vores kunder. Der kan derfor ikke ske personligt fremmøde hos ToftJessen uden forudgående aftale. 


   11 KØB smykker på DELBETALING

   Nul renter og gebyr, ved kredit på max. DKK 2.000,-

   Fordele ved at købe varer på delbetaling:

   • Betal kun et fast lavt beløb hver måned, f.eks. kun 29,- for et sæt clip on/off
   • Få varerne leveret med det samme, inden betaling!
   • Ingen renter
   • Ingen gebyr

   Sådan kan der betales med ViaBill hos os

   • Kunden finder den/de varer denne ønsker og tilføjer dem til sin kurv
   • Kunden går til betaling og udfylder sine informationer
   • Herefter trykker kunden "Betal" og venter på at betalingsvinduet åbner
   • Til sidst skal kunden vælge "ViaBill" og følge instruktionerne

   BETINGELSER FOR AT BENYTTE VIABILL

   For at benytte ViaBills afdragsordning, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

   • Kunden skal være minimum 18 år
   • Kunden skal have dansk CPR nr. og dansk folkeregisteradresse
   • Kunden giver ViaBill lov til at kreditvurdere sig, inden de godkender bestillingen

   ViaBills ordning fungerer således:

   Kunden kan låne op til DKK 2.000,- helt og aldeles rente- og gebyrfrit. Det eneste kunden skal gøre, er at betale sit afdrag fast hver måned (i op til 24 måneder), i overensstemmelse med ViaBills betingelser. Kunden har også mulighed for at låne over 2.000,- op til 10.000,- til alm. markedsrenter.

   Det er muligt at læse mere omkring ViaBills ordning her: ViaBill delbetaling

   Det er også muligt at læse ViaBills handelsbetingelser her: ViaBill betingelser

   Spørgsmål angående afdragsordningen, kan ske ved henvendelse direkte til ViaBill. Dette kan gøres på tlf. 88 826 826.


   12 Klageadgang
   Hvis kunden vil klage over sit køb, skal der rettes henvendelse til ToftJessen på email: info@toftjessen.com. Hvis det ikke lykkes ToftJessen at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se mere om, hvordan man klager til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk.

   Forbrugerklagenævnet, Carl Jakobsens vej 35, 2500 Valby.

   Handelsbetingelserne er senest opdateret 06.08.2019

    

    

    

    

   Standardfortrydelsesformular

   (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

    

    

    

   Til:

   www.toftjessen.dk

   info@toftjessen.com

   8000 - Aarhus C

    

    

    

    

   Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

    

   ______________________________________________________________________________________

    

    

    

   Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

    

    

    

   Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

    

    

    

   Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

    

    

    

   Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

   (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

    

    

    

    [lang2]

    

   TERMS
   1 General Conditions
   The following conditions apply to all purchases of goods that consumers (hereinafter referred to as "Customer") make at ToftJessen's ( hereinafter referred to as "the Seller") website www.toftjessen.dk. All information (including these terms) on the website and in connection with the submission of the order is in Danish, and the agreements are made in regulation with Danish law. These conditions are accepted by the Customer in connection with placing an order and they will always be available on the Seller's website and may be obtained by contacting Seller per. e-mail or regular mail.
   2 Orders and contract
   2.1 Order Procedure
   Prior to the final confirmation of the order, the Customer will see the total price including shipping cost. The customer will therefore have the opportunity to correct any errors. After placing the order the Customer will recieve an e-mail with the Customers validated information, including information on the Customer's order number, name and address, method of payment, delivery address, overview of the ordered goods and an expected shipment date.
   The customer is invited to review the information and notify the Seller if the order confirmation by the Customer's opinion does not correspond with the placed order. The customer is encouraged to save and print the order confirmation. The order will be retained by the Seller, but will not - apart from the order confirmation - be available to the Customer after the order is placed.
   Customers is responsible and carries the risk that the information entered is correct, because Seller does not validate or verify this information.
   Purchasing items on www.toftjessen.dk is a binding agreement between Customer and Seller.
   3. Delivery and payment
   3.1 Delivery charges
   We offer free shipping delivery.
   3.2 Payment by credit card
   Payment can only be made with the recognized debit card in the website. The amount is deducted on the customer's account when the product is shipped.
   The charge will appear on the Client's account. There can never be deducted an amount greater than what you have approved the acquisition.
   On www.toftjessen.dk can pay with:
   Denmark: VISA / Dankort (1.45 DKK + 0.1%)
   Payment with credit card and VISA
   Other Credit Card / Other credit cards eg.: Mastercard (1.81 DKK + 0.1% Credit Card Fee)
   Payment by international credit cards.
   3.4 Late payment.
   The amount due for payment upon shipment of the product is provided that there are sufficient funds for payment on the Customer's payment card. In case of delayed payment, for example because the invoiced amount is not drawn on the Customer's account or customer improper stops or require payment reversed accrue a late fee of DKK 100,- per. reminder. Seller sends a maximum of three reminders before the claim is made for collection. Interest from the due date under the Interest Act rules, until payment is made.
   3.5 Prices and Currency
   The current price is the one on the day of order listed on the homepage in the product concerned. Product is settled in US dollars and all prices, charges and costs are denominated in USD on the website, order confirmation and invoice. All prices quoted are inclusive taxes and VAT, unless otherwise expressly provided next to the item.
   4 Delivery
   4.1 Place of delivery and way
   Delivery is at the address provided by the Customer. Shipment is handled by a recognized freight company (Post Denmark) in the manner shown in the Customer's order and confirmed in the order confirmation.
   We deliver to:
   Denmark
   Sweden
   Norway
   Germany
   Netherlands
   Spain
   Great Britain
   Scotland
   And other EU countries
   4.2 Delivery
   The estimated shipping time is shown on the order confirmation - usually within 2-14 business days, depending on the product purchased. As the Seller can not guarantee local delivery conditions, Seller may not reliably determine when goods are delivered at the customer's address. If shipment of the ordered products is delayed, it shall notify the Seller as soon as possible Customer effect on the Customer provided e-mail address.
   5 Returns
   5.1 21 day return
   You have 21 days to cancel when you shop at www.toftjessen.dk.
   The withdrawal period will expire 21 days after the day you receive your item or get the last good physical possession, when it comes to an agreement on several items that have been ordered in one order and delivered separately
   You must, within 21 days of receipt and give us the message that you want to cancel your purchase. The notification shall be given by sending an email to: info@toftjessen.com with your order number. In your message, make us clearly aware that you want to use your right of withdrawal. You can also choose to use our standard withdrawal form and send with the return. You can find it here.
   You can not undo by simply reject the goods, without giving us clear communication about this.
   5.2 Returns
   You must send your order back to us without undue delay and no later than 21 days after you have notified us that you wish to cancel your purchase. You must bear the direct cost of returning the goods. In return, you are responsible for that goods are packaged securely in. You bear the risk from the time of delivery.
   You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and the way it works. In other words - you can try the product in the same way as if you tried it in a physical store.
   If the product is tested in addition to what is described above, we consider it as used, which means that you know the chagrin of purchase only get part or none of the purchase amount back, depending on the product's commercial value.
   In order to receiving the entire purchase amount return you must therefore do the same as you can in a physical store. You may test the product, but not take it in actual use. As the original packaging in some cases constitute a significant proportion of product value, it could mean that the product loses value if the original packaging is not included. The customer is therefore asked to save the package to the customer is assured that customer will keep the product.
   5.5 Refund of the purchase amount
   If you regret your purchase, you will of course get the amount you have paid us back. In the event of an impairment, as you are liable to be deducted from the purchase amount.
   If you use your right of withdrawal, we will refund all payments received from you, including delivery costs (excluding additional costs as a result of your own choice of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any case within 21 days from the date we receive notice of your decision to withdraw from this contract. We carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise.
   We may withhold reimbursement until we have received the product, unless you have afterwards been supplied evidence of having returned it.
   5.4 Return Address
   Inquiries regarding the withdrawal or return of goods can be made at the following address and contact information:
   ToftJessen ApS
   VAT no.: 30819268
   Dalgas Avenue 40
   8000 Aarhus C
   Denmark
   ATT: right / complaint
   or
   E-mail: info@toftjessen.com
   Phone: +4561686141
   NB: ToftJessen is a wholesaler and online store that does not include a physical store for our customers. Therefore, it is not possible to provide personal service at ToftJessen, without prior agreement.
   6 Flaws - Complaints
   6.1 General
   The Consumer Law rules about lack may apply to purchases made on www.toftjessen.dk. To the extent that there are product descriptions and manuals for the product supplied these goods, and the customer is encouraged to familiarize themselves with these before use, and follow any recommendations on maintenance of the product.
   The customer is invited to examine the product immediately after receipt, including checking whether the product is damaged and that it corresponds to the ordered product.
   6.2 24 month warranty on all products
   The customer has 24 months warranty on all products. The customer may not invoke defects arising later than 24 months after delivery.
   Any faults or defects of the received must be invoked within a reasonable time after these were found. If warranted within two months after the defect is discovered, the claim is always timely.
   The warranty applies only to defects in the goods that were present at the time of delivery and not defects and damage, including wear and tear, caused by improper use contrary to the user/maintenance instructions, or their release after the Customer's receipt grave damage.
   6.3 Warranty and Returns
   Return of goods that are defected or missing, including in connection with repairs or replacement deliveries at Seller's expense but at the Customer's risk, and the Customer is urged to pack the goods properly when returning. In connection with the return Customer must disclose the nature of the fault or defect, and the customer is encouraged to enclose a copy of the order confirmation and/or invoice. Returns or complaints must be made to section 5.3 above adress. If complaint is justified we will refund your (reasonable) shipping costs. ToftJessen is a wholesaler and online store that does not include a physical store for our customers. Therefore, it is not possible to provide personal service at ToftJessen, without prior agreement.
   6.4 Repair and replacement
   If it, within the period stated in section 6.2, proves to be flawed or missing, the Customer warrants in time, the Customer has a choice between:
   1. remedy of the defect,
   2. delivery of another object that matches the agreement (replacement)
   3. an appropriate reduction in price or
   4. cancellation of the purchase if the defect is not insignificant.
   The customer can not require repair or replacement, if this is impossible or would cause Seller disproportionate costs. If the Seller offers repair or replacement, the Buyer can not require a reduction in price or rescission of the contract. Seller must meet the request to remedy the deficiencies within a reasonable time. Failing this, the Customer may require an appropriate reduction in the purchase price, cancellation of the purchase or replacement. If repair is not possible, the Seller will refund the purchase price including any documented expenses associated with the return.
   6.5 Responsibility
   Seller takes no responsibility towards the Customer, in addition to what is stated in the above points. Seller shall in no case be responsible for indirect loss, including loss of data or consequential damages.
   7 Personal Information
   7.1 Processing of personal data
   Seller is subject to the Danish Data Protection Act and any processing of personal data shall comply with this Act. Seller, ToftJessen ApS, is by Privacy Act referred to as data controller of the information registered of the Customer and visitors to the Seller's website. No personal information recorded by the Seller is transferred, sold or made available to third parties, except disclosure necessary to perform the contract, for example, disclosure of information to the freight company and the like. All information is stored safely, and is accessible only to trusted employees of Seller. The website uses cookies to manage the contents of your cart and other functionalities. A cookie is the name of a file that is stored on the Client PC. It is also possible to create a customer profile on the website, which can store customer information until the next visit. The homepage also use cookies to log statistics. By log statistics is meant that a statistical system collects anonymous information that can give a statistical picture of how many visitors the website has had from which website the visitors came from, where they come from (online ad campaigns, banner ads, links, etc.), how many pages and which opens on the Seller's website and which pages/subpages is vacated etc. Cookies are used only for the purpose of optimizing the website and its functionality, thus making the buying experience as easy and userfriendly as possible, and to measure the effectiveness of marketing initiatives (ad campaigns etc.). At purchases on the website solicits Seller to the Customer's name, address, telephone number, email address and payment card no. necessary to execute the order, and exclusively used for processing your order. The "contract" (purchase agreement) is stored by Seller and sent by e-mail to the Customer. Moreover registered Customer IP address from which any purchase is made. Information is not normally use, but can be used in a eventual police investigation. All false orders is reported to the police!
   7.2 Newsletters
   The customer can optionally have his email address included on a mailing list from the Seller so that the customer receive news and other information from the Seller. This service may at any time and at no cost be unsubscribed by the Customer on the website.
   7.3 Insights and opposition to personal data
   The customer can contact the Seller, as to information listed in paragraph 10 below, if the customer wish information on which data is recorded and processed on the Customer. In view of any oppositions, the Seller will delete and/or correct to the extent desired by the customer, provided this will not prevent a purchase-fulfillment, or be a violation of law.
   7.4 Marketing
   Information about the customer - name, address, e-mail, etc. - is only used by Seller to meet customer's order and inform the customer if unforeseen problems arise with the delivery.
   7.5 Storage and erasure
   Information regarding Customer's order and any other customer information is stored for 5 years, unless Danish legislation requires a further storage, and the information is automatically deleted unless the information is still relevant to the Seller, for example to fulfill new orders or the like. This is achieved to ensure proper handling of any complaints.
   Those responsible for www.toftjessen.dk have access to the information recorded about you.
   We do not store customer data encrypted.
   We do not transmit customer data encrypted.
   8 Other
   8.1 Contact Seller
   Questions regarding delivery and payment, etc. can be made by telephone +4561686141. Seller can also be contacted at the following email address: info@toftjessen.com.
   ToftJessen is a wholesaler and online store that does not include a physical store for our customers. Therefore, it is not possible to provide personal service at ToftJessen, without prior agreement.
   8.2 Subject to printing errors, etc.
   Seller reserves the right to printing and photo errors, sold, VAT and tax changes as well as delayed or defective delivery due to force majeure events. VIP discount does not apply to sales. Offers apply as long as there are items put in the basket that are subject to available products.
   8.3 Revocation
   If any part of these conditions is considered unlawful and invalid and thus unenforceable, this shall not affect the validity and enforceability of the remainder of the conditions.
   9 Special provisions for operators
   These conditions do not apply to sales to other operators or public authorities.
   10 Seller Details
   ToftJessen ApS
   VAT no.: 30819268
   Dalgas Avenue 40
   8000 Aarhus C
   Denmark
   Tel. +4561686141
   E-mail: info@toftjessen.com
   Established in 2008, Denmark.
   NB: ToftJessen is a wholesaler and online store that does not include a physical store for our customers. Therefore, it is not possible to provide personal service at ToftJessen, without prior agreement.
   Appeals
   If you have a complaint about your purchase, please contact us by email: info@toftjessen.com. If we fail to find a solution, you can file a complaint with the ordinary courts.

    

    

   ToftJessen's persondata politik

   ToftJessen Privacy Policy

   This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from www.toftjessen.com (the “Site”).

   PERSONAL INFORMATION COLLECTED

   When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

   We collect Device Information using the following technologies:

   - “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

   - “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.


   - “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.
   [[INSERT DESCRIPTIONS OF OTHER TYPES OF TRACKING TECHNOLOGIES USED]]

   Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information about you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers [[INSERT ANY OTHER PAYMENT TYPES ACCEPTED]]), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information.”

   [[INSERT ANY OTHER INFORMATION YOU COLLECT: OFFLINE DATA, PURCHASED MARKETING DATA/LISTS]]

   When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking about both Device Information and Order Information.

   HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

   We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
   Communicate with you;
   Screen our orders for potential risk or fraud; and
   When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
   [[INSERT OTHER USES OF ORDER INFORMATION]]
   We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP-address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).
   [[INSERT OTHER USES OF DEVICE INFORMATION, INCLUDING: ADVERTISING/RETARGETING]]

   SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

   We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Shopify to power our online store - you can read more about how Shopify uses your Personal Information here: https://www.shopify.com/legal/privacy. We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site - you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

   [[INCLUDE IF USING REMARKETING OR TARGETED ADVERTISING]]
   BEHAVIOURAL ADVERTISING
   As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

   You can opt out of targeted advertising by:
   [[INCLUDE OPT-OUT LINKS FROM WHICHEVER SERVICES BEING USED.
   COMMON LINKS INCLUDE:
   FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
   GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
   BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]]

   Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

   DO NOT TRACK
   Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

   [[INCLUDE IF LOCATED IN OR IF STORE HAS CUSTOMERS IN EUROPE]]
   YOUR RIGHTS
   If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to use this right, please contact us through the contact information below.

   Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

   DATA RETENTION
   When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

   [[INSERT IF AGE RESTRICTION IS REQUIRED]]
   MINORS
   The Site is not intended for individuals under the age of [[INSERT AGE]].

   CHANGES
   We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

   CONTACT US
   For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at info@toftjessen.com or by letter using the details provided below:
   Balticagade 14B, Aarhus, C, 8000, Denmark