Minedrift og diamanter | Mining

Pipe Minedrift

Pipe minedrift betyder udvinding af diamanter fra vulkanske rør. Mere end 250 tons materiale skal i gennemsnit brydes for at finde sten, som forarbejdet bliver til 1 carat polerede diamanter.

Diamanter findes oftest i kimberlit, som er den mest udbredte diamantførende bjergart i Sydafrika. Kimberlit ligger i jordens overflade som "rør" eller i spalter og gange, hvorfra diamanterne skal udvindes. Der findes tusindvis af kimberlitrør rundt omkring i verden, men kun nogle få af dem indeholder diamanter i en mængde, der gør det rentabelt at bryde kimberlitten.

Alluvial Minedrift

Nogle diamanter, som er eroderet fra kimberlitrør, er blevet transporteret bort af floder og findes nu i alluvialaflejringer på strande og i flodlejer. Diamantførende alluvialgrus giver oftest diamanter af høj kvalitet. Udvindingen af diamanter fra alluvialaflejringer kræver, at man først med maskiner fjerner overliggende lag - normalt sand og klippestykker - for at fritlægge laget af diamantførende grus. Der udvindes også diamanter fra havbunden ved hjælp af specialindrettede fartøjer eller såkaldte "flydende miner".

[lang2]


Approximately 130,000,000 carats (26,000 kg.) of diamonds are mined annually, with a total value of nearly US$ 9 billion.

Roughly 49% of diamonds originate from Central and Southern Africa, although significant sources of the mineral have been discovered in Canada, India, Russia, Brazil, and Australia. They are mined from kimberlite and lamproite volcanic pipes, which can bring diamond crystals, originating from deep within the Earth where high pressures and temperatures enable them to form, to the surface.