Naturlige vs. Laboratoriefremstillede diamanter

18/04/2023

Syntetiske diamanter (de såkaldte laboratoriefremstillede diamanter) anvendes i højere grad end tidligere som et alternativ til de rigtige diamanter. Disse diamanter besidder samme karakteristika som naturens egne diamanter, men er fabriksfremstillet i trykbeholdere, hvorved skabelsesprocessen kan fremskyndes markant. Tidligere var de syntetiske diamanter svære at fremstille, men som teknologien er blevet forbedret, så kan disse relativt hurtigt fremstilles og til en meget lav omkostning. Dette betyder ligeledes, at de syntetiske diamanter er stort set værdiløse.

 

Alle naturlige diamanter er unikke som et fingeraftryk og er skabt under enorme tryk flere hundrede kilometer under jordens overflade. Dette er en del af mystikken ved naturlige diamanter, og disse varierer i farve, størrelse, klarhed og form. Diamantminerne er en afgørende kilde til beskæftigelse og økonomisk vækst i lokale områder, og at en nedgang i efterspørgslen kan føre til arbejdsløshed, fattigdom og social ustabilitet. Derudover kan minediamanter være en vigtig indtægtskilde for de pågældende lande, og en nedgang i indtægterne kan have alvorlige konsekvenser for den økonomiske udvikling og infrastruktur i disse lande.

 

Udvinding af naturlige diamanter

 

Minedrift er en meget reguleret industri og virksomhederne, der er involveret i minearbejde, er underlagt streng styring og tilsyn for at sikre, at de overholder lovgivningen og standarderne for arbejdsforhold. Virksomhederne gennemgår også periodiske revisioner og inspektioner for at sikre, at de overholder standarderne.

 

Samtidig har der gennem de seneste år været et stigende fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i virksomheder, herunder i mineindustrien. Mange virksomheder er nu mere opmærksomme på deres ansvar for at beskytte arbejdstagerne og miljøet, og de har taget initiativer til at forbedre arbejdsforholdene og overholde de relevante standarder og lovgivning.

 

Fremstilling af lab grown diamanter  

 

Laboratoriedyrkede diamanter er fremstillet via et mikroskopisk diamant krystal og bliver derfor mere ensartede i deres karakteristik. De fremstilles i trykbeholdere i større lagerbygninger og kræver derfor kun en høj mængde af elektricitet til fremstillingen. Dette kan være en miljømæssig fordel, da denne proces ikke kræver at man miner efter diamanterne og dermed et mindre vandforbrug og aftryk på naturen. Diamantminer er oftest centreret omkring mikroområder i landskabet, så derfor er aftrykket med at udvinde naturlige diamanter allerede meget minimalt. 

 

Værdimæssigt har de naturlige diamanter en markant højere værdi på grund af deres sjældenhed og historie, mens lab-grown diamanter er stort set værdiløse. 

 

Dit valg som forbruger  

 

Som forbruger har man magt til at påvirke, hvordan diamanter udvindes og sælges. Ved at købe diamanter fra ansvarlige og bæredygtige kilder, kan man støtte en mere etisk diamanthandel og hjælpe med at beskytte det lokale samfund. Hos ToftJessen, tager vi det fulde socialt ansvar og viser respekt for menneskerettighederne. Som et etisk og en social-ansvarlig virksomhed, sikre ToftJessen, at alle diamanter, der anvendes i vores produkter, er konfliktfri og udvundet på en etisk og bæredygtig måde. 

 

Uanset om man vælger at købe lab-dyrkede eller minediamanter, er det afgørende, at man undersøger diamanthandlerens praksis og valg af ansvarlige kilder, så man sikre gode forhold og en bæredygtig fremtid.